G. van Nijenrodestraat 142
3621 GM Breukelen
tel: 0346-261088
e-mail: info@socubel.nl
RSIN: 80 13 91 507
KvK nr: 41 17 90 54
Staat van baten en lasten 2018
   
Financiële baten
Rentebaten en dividenten
9.376
Waardemutatie obligaties (pos.)
-
 

 
9.376
Financiële lasten
Waardemutatie obligaties (neg.)
3.922
Provisie en transactiekosten obligaties 
82
Bewaarloon  
95
Kosten vermogensbeheer
840
 

 
5009
   

Financieel resultaat
4.367
 


Algemene kosten
Accountantskosten
  1.694
Kosten website
157
Kleine aanschaffingen
80
1.931
 

Donaties
Toegekende donaties
4.450
Vrijval toegekende donaties
-
 

 
4.450
   

Som der lasten  
6.381
 


Resultaat  
-2.014

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het nadelige saldo is ten laste van het vrij besteedbare vermogen gebracht. In nominale termen (zonder rekening te houden met geldontwaarding) is het eigen vermogen van de stichting per ultimo 2018 zo'n € 17.000 lager dan haar startkapitaal. 

 


Stichting Sociaal Culturele Belangen Breukelen is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
® 2019 Socubel, design: Studio HEIN